பெயர்கள்
அறிவியல் பெயர்

கருத்திடுக

Note: HTML is not translated!
    மோசம்           நன்று

செம்மரக்கன்று

  • வகை: Semmaram01
  • இருப்பு: உள்ளது
  • $0.00


இது சார்ந்தவை

வேங்கை

வேங்கை

வேங்கை  எனப்படுவது நடுத்தர, அளவிற் பெரியதான, இலையுதிர் தாவரம் ஒன்றாகும். இது 30 மீ உயரம் வரை வள..