தேக்கு மரம் வெப்பமண்டல வன்மரச் சாதிகளுள் ஒன்றான வேர்பெனேசியேயைச் சேர்ந்தது. இதுதென்னாசிய மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கு உரியது. பருவப் பெயர்ச்சிக் காற்றுக் காடுகளின் ஒரு கூறாக இத்தாவரங்கள் காணப்படுகின்றன. தேக்கு பெரிய மரமாகும். 30 தொடக்கம் 40 மீட்டர் உயரம் வரை வளரக்கூடியது.

பெயர்கள்
அறிவியல் பெயர்

கருத்திடுக

Note: HTML is not translated!
    மோசம்           நன்று

தேக்கு மரக்கன்று

  • வகை: Thekku01
  • இருப்பு: உள்ளது
  • $0.00


இது சார்ந்தவை

வேங்கை

வேங்கை

வேங்கை  எனப்படுவது நடுத்தர, அளவிற் பெரியதான, இலையுதிர் தாவரம் ஒன்றாகும். இது 30 மீ உயரம் வரை வள..