மருத்துவத் தாவரங்கள்ஒப்பீடு (0)


கறிவேப்பிலை

கறிவேப்பிலை

இந்த மரத்தின் அனைத்துப் பாகங்களும் பயனுள்ளவையாகும். (இலை, ஈர்க்கு, பட்டை, வேர்) வாசனைப் பொருளாக மட்ட..

கற்பூரத்தைலமரம்

கற்பூரத்தைலமரம்

தைல மரம் என்பது மிர்டேசியே என்ற குடும்பவகையைச் சேர்ந்த தாவரமாகும். ஆஸ்திரேலியா, டாஸ்மானியா..

சந்தன மரக்கன்று

சந்தன மரக்கன்று

சந்தனம் என்பது மருத்துவப் பயன்பாடுடைய ஒரு மரமாகும். சந்தனக் கட்டையைச் சந்தனக் கல்லில் தேய்த்து ..

துளசி

துளசி

துளசி மூலிகை செடியாகும். இந்தியா இலங்கை போன்ற நாடுகளில் காணப்படுகிறது. ஏறத்தாழ 50 சென்ரிமீட்டர்..

நெல்லி

நெல்லி

நெல்லி யுபோர்பியேசி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு தாவரம். இது இந்திய மருத்துவ முறைகளில்வெகுவாக..

வேம்பு

வேம்பு

வேப்ப மரம் இந்தியா, இலங்கை, பர்மா போன்ற நாடுகளில் வளரும் மிகவும் பயனுள்ள ஒரு மரம். இதன் மருத்துவ பண்..

காண்பது 1-6 / மொத்தம் 6 / பக்கங்கள் 1