சிவப்பு அல்லது வெள்ளை அல்லது மஞ்சள் நிறங்களில் சிறிதளவு தேனுடன் கொண்ட பூக்களை உடைய சிறு தாவரம் / அதன் பூ. மரங்களின் தீ பிழம்பு என செல்லமாக அழைக்கப்படும் பெருவாரியான மக்களால் இட்லி பூ எனவும் அழைக்கப்டும். குல்லை, செச்சை, செங்கொடுவேரி, சேதாரம் போன்ற பல பெயர்களால் அறியப்படுகிறது


பெயர்கள்
அறிவியல் பெயர்
வழக்குப் பெயர் இட்லிப் பூ

கருத்திடுக

Note: HTML is not translated!
    மோசம்           நன்று

வெட்சி

  • வகை: Vetchi01
  • இருப்பு: உள்ளது
  • $0.00